*** Diễn đàn NDT Việt Nam đã có giao diện phù hợp cho điện thoại di động. Giờ đây các bạn có thể truy cập ndtvn.forumvi.com tại bất kỳ đâu chỉ cần với một chiếc điện thoại di động có cài đặt WIFI hoặc 3G ***
TIÊU ĐIỂM
Liên hệ quảng cáo
QUẢNG CÁO
PHATECO
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo
CỐ VẤN
Cố vấn chuyên môn cho Diễn đàn:
KS. Nguyễn Đức Hiếu
ASNT NDT Level III
(No. 231157)

Share
Go down
avatar
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Tổng số bài gửi : 51
Danh tiếng : 3
Join date : 23/02/2012
Xem lý lịch thành viên

Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy

on Sun 15 Sep 2013, 00:50
Hôm nay vô tình search trên mạng, em thấy có website của Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy (RINDT). Theo lời giới thiệu trên trang web này thì Viện này thuộc Công ty TNHH Giải pháp Kiểm định Việt Nam (VISCO), chỗ thầy Nguyễn Trọng My thì phải. Không biết sau khi Viện này ra đời thì ngành NDT Việt Nam có phát triển hơn không nhỉ?

Bác nào có thông tin thêm thì chia sẻ nhé!

PHÁT BIỂU CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY NHÂN LỄ RA MẮT CỦA VIỆN

Kính thưa các vị đại biểu!

Thay mặt Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy lời đầu tiên xin cám ơn các vị đại biểu đã tới dự buổi lễ ra mắt của chúng tôi.

Sau một quá trình đắn đo và suy nghĩ, chúng tôi đa số các nhà khoa học đã từng nghiên cứu trong các viện, giảng dạy trong một số trường đại học sau khi nghỉ hưu với sự gợi mở của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH giải pháp kiểm định Viêt Nam đã quyết định chọn hướng đi còn rất non trẻ ở nước ta mang tính chất công nghệ cao mà sản phẩm của nó là sự kết hợp của rất nhiều ngành khoa học như: Vật lý, CNTT, Tự động hóa, Điều khiển học, Vật liệu đặc biệt, Điện tử, đo lường… đó là kỹ thuật NDT. Đó là lý do ra đời của Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy.

Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Công ty TNHH Giải pháp Kiểm định Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số:37/QĐ-VISCO ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam.

Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan; Tuân thủ các quy định của Công ty và các điều khoản của Điều lệ này.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ngày 17 tháng 9 năm 2012 Viện được Sở KHCN cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số đăng ký B-33/2012/ĐK-KH&CN

1. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Viện là mong muốn trở thành một viện nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam về lĩnh vực Kiểm tra không phá hủy (viết tắt là “NDT”), có khả năng nghiên cứu phát triển, thẩm định, tiếp thu, làm chủ và đưa vào ứng dụng các phương pháp, giải pháp, công nghệ NDT tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực kiểm định và chất lượng sống của người Việt.

2. Chức năng

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về Kiểm tra không phá hủy.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; thông tin khoa học công nghệ về Kiểm tra không phá hủy.

- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu về Kiểm tra không phá hủy.

3. Nhiệm vụ

3.1 .Chủ động xây dựng chiến lược phát triển, chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ NDT.

3.2 .Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm về nghiên cứu ứng dụng công nghệ ở các lĩnh vực NDT và triển khai thực hiện.

3.3 . Chủ động huy động nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao của Viện.

3.4 .Nghiên cứu và triển khai ứng dụng quy trình công nghệ vào thực tế sản xuất trong các lĩnh vực. Nghiên cứu chuyển giao và đưa quy trình công nghệ vào thực tế.

3.5 Phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để tổ chức và tham gia vào các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thí điểm và đại trà, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực NDT, chẩn đoán kỹ thuật và đo lường.

3.6 Tham gia tổ chức đào tạo các khóa học ngắn hạn theo các lĩnh vực đăng ký.

3.7 Tổ chức các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ NDT theo các quy chế, quy định hiện hành.

3.8 Tham gia đấu thầu và thực hiện các đề tài, các dự án khoa học công nghệ về NDT sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng các nguồn vốn viện trợ trong nước và quốc tế theo luật phát hiện hành.

3.9 Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được trang bị;

3.10 Hạch toán các khoản thu, chi về hoạt động tại Viện theo đúng quy định của Viện và chế độ kế toán của Nhà nước;

3.11 Hợp tác trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

4. Quyền hạn

- Tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển;

- Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;

- Tự chủ về tài chính;

- Quản lý, khai thác nguồn vốn và tài sản có hiệu quả theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển;

- Chủ động trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Được ký kết hợp đồng khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Được phép thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm, nghĩa vụ

- Viện chịu sự quản lý, lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Chủ tịch HĐTV Công ty. Viện có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban trực thuộc Công ty nhằm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ do Viện thực hiện.

- Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao;

- Chấp hành các quy chế, điều lệ của Công ty;

- Chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các lĩnh vực khác thuộc các cơ quan chức năng có liên quan;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các đợt thanh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

- Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động định kỳ với Công ty và với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo quy định của Pháp luật. Trường hợp có thay đổi, bổ sung về nhân lực, trụ sở, Điều lệ…, có trách nhiệm báo cáo và thực hiện theo sự hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các anh chị em trong viện và công ty, đặc biệt toàn thể ban lãnh đạo Công ty TNHH Giải pháp Kiểm định Việt Nam trong thời gian qua đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành mọi thủ tục pháp lý để Viện có thể ra mắt được hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự tận tâm và nhiệt tình giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ, đặc biệt là Phòng QLKH.

Chúng tôi mong muốn sau buổi ra mắt này nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của các quý cơ quan để Viện thử nghiệm không phá hủy có thể đem hết sức mình, khả năng của mình để đóng góp sức lực, trí tuệ, kiến thức của mình theo mục tiêu của Viện đã đề ra.

Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt Viện nghiên cứu thử nghiệm không phà hủy chúng tôi kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, trường Đại học, Hoc viện , các công ty và các nhà khoa học cùng nhau đóng góp đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực NDT để góp phần đóng góp cho lĩnh vực non trẻ này ở nước ta. Hãy coi Viện nghiên cứu thử nghiệm không phá hủy là sân chơi cho các nhà khoa học về lĩnh vực NDT. Cùng nhau góp sức đưa công nghệ NDT ở Viện Rindt trở thành một trong những con chim đầu đàn trong cả nước.

Xin chúc các vị đại biểu sức khỏe.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết